Financieel Verslag

Financieel overzicht 2022

Kassaldo 31-12-2022

671,75

Saldo lopende rekening 31-12-2022

284,31

Saldo spaarrekening 31-12-2022

14.301,55

Totaal liquide middelen 31-12-2022

15.3257,61

Financieel overzicht bank 2022

Inkomsten

Uitgaven

Begin saldo 1-1-2022

128,26

Porto kosten

1.376,32

Donateur bijdragen

9.223,00

Drukkosten

7.187,41

Onderhuur MFC

575,00

Huur MFC

2.521,50

Opheffing CHPC

906,56

Bank kosten

182,22

Verkoop boeken e.d.

65,84

Bloemen/bedankjes

359,27

Van spaarrekening

4.000,00

Vrijwilligers dag

470,30

Overige inkomsten

256,95

Kosten activiteiten

1.105,04

Subsidie Pad in de kijker

1.260,00

Overige kosten

1.187,21

Pad in de kijker kosten derden

1.160,00

Eigen kosten pad in de kijker

132,03

Kas opname

450,00

Eind saldo 31-12-2022

284,31

Totaal

16.415,61

Totaal

16.415,61

 

Financieel overzicht kas 2022

Inkomsten

Uitgaven

Begin saldo 1-1-2022

146,25

Entree gelden

592,50

Kosten activiteiten

525,00

Verkoop boeken e.d.

8,00

Van bank

450,00

Eind saldo 31-12-2022

671,75

Totaal

1.196,75

1.196,75