Werkgroep Redactie “Oes Eigen Streek”oes eigen streek

Deze werkgroep bestaat uit de volgend leden:

Nico Bakker (eindredacteur), e-mail: redactie@streekeigensleen.nl.
Marco Beuker, tel. 0591-202353
Marinus Aalderink, tel. 0591-361351
Marjolein Kaas, tel. 0591-362248

      

 

 

 

Aanvankelijk begon het toenmalige bestuurslid Roel Omvlee uit Sleen in 1997 met groot enthousiasme aan het schrijven van een nieuwsbrief, die enkele keren aan de donateurs werd toegezonden.

Deze nieuwsbrief kreeg een vervolg in het kwartaalblad “Oes Eigen Streek”. Er werd een Redactiegroep gevormd, bestaande uit de volgende leden: Roel Omvlee,( Hoofdredacteur ) Eggie Reinders-Kampng, Gerrit Kuipers, Kees de Weerdt en Bert Haan.Eind maart 1998 verscheen het eerste blad, 1e jaargang nr. 1. De gekozen naam “Oes Eigen Streek”is ingezonden door mevr. G.Heegen-Roeles uit Sleen, n.a.v. een oproep in een nieuwsbrief om namen te bedenken voor het kwartaalblad.

Het ontwerp van de omslag is van Wiek de Kleine.

“Oes Eigen Streek” gaat in 2020 de 23e jaargang in en wordt graag gelezen door de donateurs van de Stichting Streekeigen Sleen.

Ideeën of suggesties voor bijdragen in “Oes Eigen Streek” zijn altijd welkom. Neem dan contact op met één van bovenstaande redactieleden.