Werkgroep Foto/film:

In deze werkgroep zijn werkzaam:

Henk Steenbergen  ,tel. 0591 361392
Berend Eggens tel. 0591-362007
Netty Meyer-Wes tel. 0591-361767
Henny Vrielink-Zwaving 0591-361594
Rieks Reinders, tel: 0591-362024

 

 


Deze werkgroep beheert een grote collectie foto’s, die in ordners zijn opgeslagen in de archiefbewaarplaats van het voormalige gemeentehuis te Sleen.

Naast de foto’s is de Stichting Streekeigen Sleen in het bezit van een aantal videobanden met historisch beeldmateriaal. De videobanden zijn alle op DVD.overgebracht, waardoor de duurzaamheid van het beeldmateriaal is gewaarborgd.
De werkgroep komt wekelijks, meestal op woensdag, bijeen in de archiefruimte, om te werken aan het fotobestand.
Het fotobestand is gerubriceerd en bij iedere foto is een formulier waarop de betreffende foto zo volledig mogelijk is beschreven.
Het fotomateriaal ligt niet doelloos in het archief, maar met een deel ervan wordt regelmatig geëxposeerd op markten en bij speciale bijeenkomsten of exposities.
De fotowerkgroep is bezig met het scannen van het fotobestand. Het fotobestand wordt t.z.t. ondergebracht bij het Drents Archief te Assen. Het fotobestand blijft in het bezit van Streekeigen, maar belangstellenden kunnen dan middels de website van het Drents Archief inzage krijgen in het fotobestand. ( zie de links van onze website) Veel Drentse fotocollecties zijn al ondergebracht bij het Drents Archief.
De fotowerkgroep krijgt er zo af en toe prachtige historische foto’s bij, vanuit het publiek. De werkgroep doet graag een beroep op iedereen die oude foto’s heeft om die te willen afstaan aan Stichting Streekeigen Sleen. Het archief is nooit compleet. Vanzelfsprekend gaat het om foto’s die betrekking hebben op het werkgebied van Streekeigen Sleen. Het gaat om foto’s van: dorpsgezichten, gebouwen, familiefoto’s, schoolfoto’s, groepen, verenigingsfoto’s, enz. enz.
De fotowerkgroep maakt van de foto/’s een kopie en de eigenaar krijgt de originele foto terug, tenzij men de originele foto’s wil afstaan.
Indien u fotomateriaal ter beschikking wilt stellen, neem dan contact op met één van onze werkgroepleden. ( zie telefoonnummers bij de namen van de werkgroepleden.)