Welkom op de website van de Stichting Streekeigen Sleen:

De stichting heeft de volgende doelstelling:

De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord.

De belangstelling voor de geschiedenis van  Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.

Als u Stichting Streekeigen Sleen wilt steunen kunt u donateur worden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@streekeigensleen.nl

Secretariaat: Wolfgarenweg 8, 7846TH, Noord-Sleen, tel: 0591-362561

Bankrekening: NL32RABO0359220258 Rabobank Sleen

Bestuur:    
H.Reinders
Voorzitter  0591-362024
   voorzitter@streekeigensleen.nl  
J.Oosting Penningmeester/Ledenadministratie  0591-362376
  penningmeester@streekeigensleen.nl
 
H. Weggemans-Hazelaar
Secretaris
 0591-362561
  secretaris@streekeigensleen.nl  
M.Warners-Kuipers
Lid
 0591-362246
Vacature  
G. Zwiers
Webmaster
06 51578453
  webmaster@streekeigensleen.nl