Welkom op de website van de Stichting Streekeigen Sleen:

De stichting heeft de volgende doelstelling:

De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord.

De belangstelling voor de geschiedenis van  Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.

 Secretariaat: Wolfgarenweg 8, 7846TH, Noord-Sleen, tel: 0591-362561

Bankrekening: NL32RABO0359220258 Rabobank Sleen

Bestuur:    
H.Reinders
Voorzitter  0591-362024
N.Bakker PLv. Voorzitter  0591-361783
J.Oosting Penningmeester/Ledenadministratie  0591-362376
H. Weggemans-Hazelaar
Secretaris
 0591-362561
M.Warners-Kuipers
Lid
 0591-362246
J.Cornet Lid  0591-361350